transport morski

Transport morski

Przewozy drogą morską realizowane przez przedsiębiorstwa żeglugowe, zwane często armatorami, dzielone są zwyczajowo na dwa zasadnicze typy transportu, różniące się charakterem uprawianej żeglugi. Żegluga liniowa  Są to przewozy realizowane po […]