finanse

Czy dozwolona jest wypłata pieniędzy z OFE?

Wypłata środków z indywidualnego konta OFE jest możliwa jedynie w dwóch sytuacjach. Zastanawiasz się jakich? Rozwiewamy wątpliwości.

Kiedy ma miejsce wypłata środków z OFE?

Nie każdy zadaje sobie pytanie, czy można wypłacić pieniądze z OFE. Osoby, które zdecydowały się oszczędzać w z myślą o przyszłej emeryturze, czyli na koncie w ZUS-ie i koncie w OFE często zastanawiają się, czy można wypłacić pieniądze z OFE. Owszem, jest to możliwe w dwóch przypadkach.

Przelew środków z konta OFE na konto w ZUS-ie

Po zmianach, które miały miejsce w polskim systemie emerytalnym, Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), czyli podmioty zarządzające i reprezentujące OFE, mają obowiązek systematycznie przekazywać środki do ZUS-u na 10 lat przed osiągnięciem przez swojego członka wieku emerytalnego.

Wypłaty z konta OFE na konto w ZUS-ie odbywają się automatycznie, czyli bez zgody oszczędzającego. Oznacza to, że nie musi on pilnować terminów czy wydawać dyspozycji – wszystko to leży po stronie funduszu emerytalnego.

Środki, które zostały przekazane przez OFE do ZUS-u, zasilają konto przyszłego emeryta. Po nabyciu przez niego prawa do świadczenia emerytalnego, jego pieniądze będą mu wypłacane co miesiąc w postaci emerytury.

Co się dzieje z środkami należącymi do zmarłego, znajdującymi się na koncie OFE?

Wypłata środków z konta OFE, które należało do zmarłego, jest możliwa, bo zgromadzona kwota podlega dziedziczeniu. Oznacza to, że prawo do pieniędzy znajdujących się na koncie OFE mają osoby uposażone, wskazane przez członka Funduszu, a jeśli ich nie wskazał, środki te wchodzą w skład spadku. Wypłacane są w formie:

  • bezgotówkowej

Jeżeli zmarły miał małżonka, a w czasie trwania małżeństwa trwała wspólność ustawowa, to połowa środków zgromadzonych na koncie OFE, z okresu wspólności, należy się żyjącemu małżonkowi. Tych środków nie otrzymuje on jednak do ręki – są one przelewane na jego konto w OFE, czyli powiększają pulę pieniędzy gromadzonych z myślą o emeryturze.

  • gotówkowej

Do pozostałej części środków mają prawo zarówno uposażeni, jak i spadkobiercy zmarłego. Środki te są wypłacane zgodnie z wydaną przez upoważnionych dyspozycją – przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem na podany adres.

Aby uposażeni i spadkobiercy zmarłego otrzymali środki, muszą złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Szczegóły dotyczące kompletu dokumentów udzielają pracownicy wszystkich funduszy emerytalnych. Dopiero po ich złożeniu, fundusz wypłaci pieniądze.