magazyn

Magazynowanie i dystrybucja w logistyce

Logistyka to szeroki termin określający proces planowania, zarządzania i organizacji przepływu surowców i różnorakich wytworzonych dóbr z punktu produkcyjnego do klienta. W logistyce wyróżniamy wiele działów, które sprzężone ze sobą tworzą łańcuch dostaw, magazynów, dystrybucji i sprzedaży, dzięki czemu kupujący mają duży wybór towarów na sklepowych półkach.

Magazynowanie

Magazynowaniem określamy stan towarów, gdy te nie są w ruchu, gdy produkty czekają na transport do klienta. Funkcjami magazynowania są:

  • utrzymywanie zapasów na czas aktualnej działalności przedsiębiorstwa, aby uniknąć ryzyka niezrealizowania zamówienia klienta z powodu przejściowego braku towaru;
  • konfekcjonowanie, czyli segregowanie różnych typów produktów w jeden „koszyk” według rezerwacji kupującego;
  • łączenie małych partii materiałów w większe celem hurtowej wysyłki;
  • rozdzielanie większych partii towarów na mniejsze, aby przetransportować tylko zamówioną przez klienta ilość towaru;

Dobór odpowiedniego magazynowania do danego rodzaju produktów to jeden z kluczowych kroków każdego przedsiębiorcy. W zależności od typu towaru magazyn powinien spełnić odpowiednie warunki techniczne pod względem wilgotności, oświetlenia czy ilości miejsca składowego. Ważnym elementem procesu magazynowania są usługi rozładunku i przeładunku, a także organizacja danego magazynu z systemami ewidencjonowania towarów na czele.

Dystrybucja w logistyce

Pojęcie dystrybucji określane jest jako cały etap od kiedy produkt opuścił linię produkcyjną i został przekazany konsumentowi. Dystrybucja pełni rolę przekazywania towaru do klienta. Aby było to wykonalne w zależności od rodzaju procesu przesyłania towaru możemy wyróżnić następujące kanały dystrybucji:

  • Pośrednicy (dealerzy), to wszystkie osoby pośredniczące w zakupie towarów między producentem a kupującymi;
  • Hurtownicy sprzedają dany rodzaj towaru w dużych ilościach innym pośrednikom;
  • Detaliści to pośrednicy, którzy kupują od hurtowników i sprzedają towar końcowym konsumentom;
  • Dystrybutorzy, pośrednicy pełniący różne role w procesie dystrybucji, mogą zajmować się sprzedażą czy udzielaniem kredytów;
  • Agenci to pośrednicy, którzy mają prawo zawierać umowy transakcyjne w imieniu producenta towaru;

Magazynowanie i dystrybucja logistyczna to wielopoziomowe procesy. Na każdym etapie należy zadbać oto, aby zarządzanie tymi systemami przebiegało sprawnie, bez zastojów oraz bezpiecznie dla wszystkich pracowników. Specjaliści w branży logistycznej muszą być na bieżąco z najnowszymi technologiami magazynowania, transportu czy zarządzania produktami.