imigranci

Problem z imigrantami na Podlasiu

Nie da się ukryć, że istnieje pewien problem, z którym współczesna Europa nie potrafi sobie poradzić. Nie jest oczywiście żadną tajemnicą, że chodzi nam o temat uchodźców, którzy masowo przybywają do różnych krajów europejskich. Nasz region w tym względzie przyjmuje bardzo jasne stanowisko, w którym nie ma zgody na oficjalne przyjmowanie owych uchodźców, aczkolwiek w tym miejscu warto zadać pytanie o to czy są to uchodźcy, czy są to osoby uciekające przed reżimem, przed wojną, czy raczej mamy do czynienia z tymi, którzy chcą przedostać się do zachodniej Europy po to, by tam móc zarobić.

Ryzyko terroryzmu

Ponadto również musimy zwrócić uwagę na to, że zwiększone jest znacznie ryzyko przedostawania się z owymi uchodźcami radykalistów, fanatycznych islamistów. Tym samym brak decyzji dotyczącej owych uchodźców i ich napływu do europejskich krajów staje się coraz bardziej poważny. Bez wątpienia tym samym musimy mówić w tym miejscu o bardzo poważnym problemie, z którym musi zmierzyć się także nasz kraj. Problem jest bardzo poważny tym bardziej, że wiele z tych osób nie chce podejmować pracy, nie chce asymilować się z kulturą krajów docelowych i z ich zwyczajami, nie chce ich uszanować, a więc tym samym bardzo słuszne staje się pytanie dotyczące tego czy faktycznie mamy do czynienia z osobami uciekającymi przed wojną, osobami dotkniętymi reżimem.

Pomoc potrzebującym

Nie można na pewno porównać tej sytuacji do tego, z czym mieliśmy do czynienia podczas i po Drugiej Wojnie Światowej, czego doświadczali również nasi rodacy. Tutaj bez wątpienia dobrym, najlepszym rozwiązaniem jest postawienie bardzo twardych warunków i nie ustępowanie. Niesienie pomocy osobom dotkniętym problemem wojny jest ważne, ale chronienie własnego domu, ojczyzny, własnej rodziny to także jest bardzo istotny element, który na pewno nie może zejść na drugi plan, a wydawać by się mogło, że przywódcy unijni o tym elemencie zupełnie zapomnieli. Każdy musi sam zatem sobie odpowiedzieć na to pytanie czy słusznym jest przyjmować owe osoby, które powszechnie zwane są uchodźcami.