transport morski

Transport morski

Przewozy drogą morską realizowane przez przedsiębiorstwa żeglugowe, zwane często armatorami, dzielone są zwyczajowo na dwa zasadnicze typy transportu, różniące się charakterem uprawianej żeglugi.

Żegluga liniowa 

Są to przewozy realizowane po określonych trasach i według, z wyprzedzeniem opracowywanego i ogłaszanego, rozkładu rejsów. Trasy takie, zwane często liniami żeglugowymi, wyróżniają stałe porty zawinięć statków w stałych, lub tylko nieznacznie się zmieniających, odstępach czasu. Żegluga liniowa obsługuje przede wszystkim transporty tzw. drobnicy, coraz częściej skonteneryzowanej, która przewożona jest w większości wzdłuż stałych strumieni ładunkowych jakie wytworzyła gospodarka światowa. Duże przedsiębiorstwa żeglugi liniowej obsługują często kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt linii żeglugowych. Linie te z kolei można podzielić na linie:

– dalekiego zasięgu, czyli oceaniczne, np: Chiny

– Europa lub Ameryka Północna

– Azja;

– bliskiego zasięgu, a więc np: Europa Zachodnia – Irlandia.

Żegluga nieregularna (trampowa)                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczególną cechą tej żeglugi jest realizowanie transportu na konkretne zlecenie po zakontraktowanej przez klienta trasie. A więc statek płynie z towarem z punktu A do punktu B, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i po wykonaniu danego przewozu poszukuje zlecenia na kolejnej, zupełnie innej trasie. Głównymi towarami przewożonymi na takich zasadach są ładunki masowe, często w ilościach wypełniających cały statek. Typowe ładunki masowe to węgiel, rudy różnego rodzaju metali, ropa naftowa lub skroplony gaz. Oczywiście każdy z tych towarów przewożony jest innym, wyspecjalizowanym do transportu danego typu produktów statkiem.                                                                                                                                                                            Statki wykonujące żeglugę trampową ulegają coraz węższej specjalizacji ze względu na rosnące wymagania rynku oraz coraz nowocześniejsze techniki przeładunkowe w portach.

Rola transportu morskiego w gospodarce światowej   

Transport morski pełni bardzo ważną funkcję w międzynarodowej wymianie handlowej od kilkuset co najmniej lat, a wraz z postępem cywilizacyjnym jego rola ciągle rośnie. Jest to wciąż jedyna, niezastąpiona metoda przemieszczania na duże odległości dużych partii towarów. Coraz większe i coraz nowocześniejsze statki morskie, zapewniają systematyczne obniżanie się jednostkowych kosztów transportu, np jednej tony danego towaru lub jednego kontenera na stałej trasie, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Jednocześnie coraz większa koncentracja kapitału w branży transportu morskiego powoduje, że coraz mniejsza liczba przedsiębiorstw żeglugowych obsługuje coraz większy odsetek światowego handlu. Małe firmy żeglugowe spychane są głównie do roli przewoźników lokalnych lub dowozowych.